Quy hoạch - kiến trúc

TP.HCM ủy quyền cho các quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

TP.HCM ủy quyền cho các quận, huyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

Nguyên Phương Nguyên Phương - 17:12, 27/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP.HCM vừa quyết định ủy quyền với thời hạn 3 năm cho UBND quận, huyện được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn để phục vụ dự án đầu tư công.

Theo đó,  UBND TP.HCM ủy quyền cho UBND các quận, huyện (ngoại trừ TP Thủ Đức) điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000) để phục vụ các dự án đầu tư công theo địa bàn quản lý của các quận, huyện, bao gồm khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng.

UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện, trước khi tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để phục vụ các dự án đầu tư công, phải rà soát và báo cáo bằng văn bản để UBND Thành phố chấp thuận về chủ trương điều chỉnh cục bộ.

Trên cơ sở hồ sơ gửi lấy ý kiến đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của các quận, huyện, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến chuyên môn bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp với địa phương đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để làm cơ sở tham mưu UBND Thành phố tiếp tục ủy quyền hoặc mở rộng nội dung ủy quyền theo quy định.

Đối với các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương trước ngày quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục điều chỉnh nếu đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp nhận hoặc thẩm định.

Trường hợp chưa được Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp nhận thì địa phương căn cứ vào các nội dung ủy quyền để thẩm định, trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định.

Quỹ đất còn lại lớn và nhiều không gian xanh là dư địa lớn để Nhà Bè phát triển. Ảnh minh họa: Báo Tin tức

Trước đó, ngày 10/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 20/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Cụ thể, thí điểm phân cấp cho UBND TP.HCM thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND TP.HCM khi tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo thí điểm phân cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; các nội dung điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu chức năng, của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn khác có liên quan.

Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2024 về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3/2024 mới đây cũng nêu rõ, đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn tại địa phương; tiếp tục rà soát để phân cấp triệt để cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, bảo đảm khả thi, phù hợp với năng lực và nguồn lực thực hiện.

Việc phân cấp cho địa phương thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cần quy định rõ tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, cơ chế kiểm soát, bảo đảm việc điều chỉnh đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến môi trường sống, không ảnh hưởng, không phá vỡ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt; cắt giảm thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tránh cơ chế xin - cho, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực thực thi của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ lập, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát các công tác liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn.

Ý kiến của bạn