Xây dựng 4.0

TP.HCM yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

TP.HCM yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 14:01, 24/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đến hoạt động xây dựng triển khai áp dụng BIM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện đã có 6 dự án nhóm A trên địa bàn TP.HCM áp dụng BIM.

UBND TP.HCM vừa ban hành Văn bản số 5223/UBND-DA về ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đến hoạt động xây dựng nghiên cứu, triển khai áp dụng BIM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 về phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Mô hình BIM cốt thép trụ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Thành phần hồ sơ khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cụ thể, thành phần hồ sơ cung cấp khi áp dụng BIM phải đảm bảo đầy đủ theo quy định, pháp luật hiện hành và tệp tin BIM.

Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định. Tuy nhiên, phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Hình thức chủ đầu tư cung cấp tệp BIM (trước khi các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE)) theo hình thức USB hoặc đĩa CD, cung cấp quyền truy cập CDE của dự án.

Mô hình BIM hiện trạng (hình trái) và Mô hình BIM tổng thể (hình phải) nhà ga Dân Chủ - dự án Metro 2.

Trong thực tế, TP.HCM đã triển khai áp dụng BIM từ 2 năm trước cho khoảng 6 dự án đầu tư xây dựng nhóm A như: Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); đường nối từ Trần Quốc Hoàn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất; nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức; tuyến Vành đai 3 TP.HCM; hạ tầng tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát và hạ tầng, cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Trong đó, 5 dự án đầu tiên đang trong giai đoạn thi công, riêng dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo rạch Xuyên Tâm vừa mới duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ý kiến của bạn