TP.HCM yêu cầu các sàn chỉ được giới thiệu cho khách hàng khi BĐS đủ điều kiện

07:02 19/07/2023
Đối với các sàn giao dịch BĐS, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh và có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của BĐS trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn. 

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động của các sàn giao dịch BĐS hoạt động trên địa bàn Thành phố. Theo đó, từ tháng 10 đến tháng 12/2022, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của 61 sàn giao dịch BĐS. Các sàn BĐS này đã đăng ký thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP.HCM từ năm 2017 đến tháng 10/2022.

Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu 36 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS tuân thủ nghiêm quy định về việc thành lập sàn giao dịch, công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh, đảm bảo BĐS được đưa lên sàn giao dịch phải đáp ứng đủ các điều kiện.

Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các sàn giao dịch BĐS, công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh và có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của BĐS trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu các sàn chỉ được giới thiệu cho khách hàng khi BĐS đáp ứng đủ điều kiện. Các sàn cũng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Mặt khác, các hoạt động dịch vụ phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh và lưu ý, sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS còn thời hạn. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS còn thời hạn.

Đặc biệt, người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới BĐS.

Bình luận