Chỉ đạo điều hành

Triển khai ngay việc rà soát công tác cấp phép khai thác khoáng sản

Triển khai ngay việc rà soát công tác cấp phép khai thác khoáng sản

Hà Thành Hà Thành - 07:57, 24/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐây là một trong các nội dung tại Thông báo số 46/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Theo nội dung Thông báo số 46/TB-VPCP, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan thực hiện nghiêm Nghị quyết 60/NQ-CP và Nghị quyết 133/NQ-CP. Kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay việc rà soát công tác cấp phép khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất, đất san lấp, đất đắp nền đường...) tại các địa phương trong thời gian qua và xử lý theo hướng:

(i) Trường hợp cấp phép chưa đúng quy định thì phải thu hồi Giấy phép khai thác đã cấp; (ii) Trường hợp cấp phép đúng quy định nhưng quá trình khai thác thực hiện không đúng Giấy phép, chưa đầu tư thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật; (iii) Trường hợp cấp phép và khai thác đúng quy định thì điều chỉnh Giấy phép khai thác để ưu tiên cung cấp đủ nguyên vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải theo đơn giá vật liệu do địa phương ban hành; bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết 60/NQ-CP và Nghị quyết 133/NQ-CP; đặc biệt lưu ý việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp cấu kết để găm hàng nâng giá, ép giá nguyên vật liệu tạo ra khan hiếm, khủng hoảng giả tạo.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn cát biển làm vật liệu xây dựng để cung cấp cho các dự án hạ tầng giao thông vận tải các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (nếu bảo đảm chất lượng, an toàn về môi trường).

Khẩn trương rà soát các quy định liên quan về quản lý, khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đề xuất cơ chế chính sách hoàn thiện quy định của pháp luật về khoáng sản nhằm khắc phục triệt để các bất cập trong cấp phép khai thác khoáng sản thời gian qua làm thất thoát tài sản nhà nước và trì trệ trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công, lợi dụng chính sách để trục lợi cho cá nhân.

Ý kiến của bạn