Chỉ đạo điều hành

Trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở đầu tháng 5

Trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở đầu tháng 5

Tuấn Đông Tuấn Đông - 18:31, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự kiến, Bộ Xây dựng sẽ gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến thẩm định các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở vào ngày 20/4 tới đây. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến đầu tháng 5 báo cáo Chính phủ xem xét thông qua...

Chiều 3/4 tại Hà Nội, sau phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng cùng ngày, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (thứ 2 từ trái sang) tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về lộ trình triển khai Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, đối với 2 luật này, Chính phủ đã ban hành kế hoạch, danh mục nhiệm vụ triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn dưới luật.

Đối với Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng được giao xây dựng 3 nghị định, 1 thông tư và 1 quyết định gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý NƠXH; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Ngoài ra, cùng với Luật Nhà ở, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong QĐND Việt Nam; Bộ Công an sẽ xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong CAND.

Đối với Luật Kinh doanh BĐS, Bộ Xây dựng được phân công xây dựng 2 nghị định và 1 thông tư gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao xây dựng Thông tư quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương quy định cụ thể các vị trí, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án; quy định đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nơi có căn hộ nhiều tầng; quy định việc hỗ trợ, giải quyết việc bán, mua, cho thuê NƠXH cho đối tượng quy định tại khoản 2, 3 Điều 76 Luật Nhà ở 2023; quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thuộc đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2, 3 mà chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở cho các dự án đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quy định hỗ trợ đầu tư NƠXH trên phạm vi địa bàn; quy định thuê NƠXH do cá nhân tự đầu tư xây dựng; quy định giá thuê nhà lưu trú trong KCN; quy định về phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về đảm bảo thống nhất các thông tin về nhà ở…

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, ngay sau khi Thủ tướng ban hành Kế hoạch danh mục thực hiện 2 luật này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi đến các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã làm việc trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

Riêng nhóm các nhiệm vụ liên quan đến Bộ Xây dựng về việc xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn 2 dự án Luật, Bộ Xây dựng đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo xây dựng các dự thảo của các nghị định. Hiện nay, Bộ đã đăng tải các nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng để lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, VCCI, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, liên quan đến Nghị định cải tạo xây dựng lại chung cư, Bộ Xây dựng đã trực tiếp làm việc với TP Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM lấy ý kiến các địa phương này, bởi đây là các địa phương có nhiều chung cư cũ…

Đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các Bộ, ngành… Dự kiến, Bộ Xây dựng sẽ gửi Bộ Tư pháp vào ngày 20/4 tới đây cho ý kiến thẩm định. Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến đầu tháng 5 báo cáo Chính phủ xem xét thông qua các nghị định liên quan đến 2 dự án Luật nói trên...

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 423/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%).

Sau đó 1 ngày, ngày 28/11/2023, với 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).

Ý kiến của bạn