Hỏi- Đáp

Trình tự, thủ tục giao đất cho nhà đầu tư

Trình tự, thủ tục giao đất cho nhà đầu tư

Khải An Khải An - 07:00, 15/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư thì áp dụng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Công ty của ông Nguyễn Ngọc Lâm (Quảng Bình) đang triển khai dự án khu đô thị được chấp nhận nhà đầu tư theo Khoản 3 Điều 29 Luật đầu tư 2020.

Ông Lâm hỏi, trường hợp này có được giao đất cho doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (bổ sung Điều 68b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), đối với trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020 thì áp dụng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 68 của Nghị định này.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và trao đổi với Bộ TN&MT trường để được hướng dẫn.

Ý kiến của bạn