Tài chính- đầu tư

Trong 7 tháng, Việt Nam thu hút trên 15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Trong 7 tháng, Việt Nam thu hút trên 15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

BTV BTV - 15:40, 28/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/7/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt trên 15,41 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong thời gian kể trên, tổng cộng 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Đứng thứ nhất là Singapore, với tổng vốn đầu tư trên 4,3 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27,3% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,26 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư, tăng 48,2% so với cùng kỳ. Dự án Lego của Đan Mạch tiếp tục đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,32 tỷ USD, chiếm 8,55% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc được xem là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và GVMCP nhiều nhất trong 7 tháng năm 2022 (chiếm 22,7% số dự án mới, 37% số lượt điều chỉnh và 35,8% số lượt GVMCP).

Có18/21 ngành kinh tế quốc dân được các nhà ĐTNN lựa chọn đầu tư.  Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,21 tỷ USD, chiếm gần 20,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 526,2 triệu USD và gn 465 triệu USD.

Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,5%, 26,6% và 15,7% tổng số dự án.

Cơ cấu ĐTNN 7 tháng đầu năm 2022 theo thành phần vốn đầu tư. (Theo MPI)

Tổng cộng 51/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã được ĐTNN vào đầu tư trong 7 tháng qua. Bình Dương đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,6 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư trên 2,43 tỷ USD, chiếm 15,6% tổng vốn. Đứng thứ ba là Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,68 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu của khu vực ĐTNN tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) ước đạt trên 160,36 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 158,9 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt gần 140,73 tỷ USD, tăng 14,7% so cùng kỳ và chiếm 64,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Nhìn chung trong 7 tháng đầu năm 2022, khu vực ĐTNN xuất siêu gần 19,64 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 18,17 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 19,4 tỷ USD./.

 

Ý kiến của bạn