Trường hợp nào được giảm tiền thuê đất?

07:00 24/01/2024
Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) đã hết hạn thuê đất và không được gia hạn, nhưng được phép sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án hết hạn.

Theo đó, trong 24 tháng sử dụng đất, doanh nghiệp của bà Mai được địa phương cho phép tạm hoạt động 1 năm để không ảnh hưởng tới doanh nghiệp (do dịch bệnh Covid-19 nên dự án chưa xây xong, do vậy chưa thể chuyển đi).

Trong năm 2022, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nên đến cuối năm 2022 dự án nhà máy mới hoàn thành và việc di chuyển nhà máy bắt đầu từ tháng 01/2023 (địa điểm nhà máy mới ở tỉnh khác).

Bà Mai hỏi, doanh nghiệp được phép duy trì tạm hoạt động 1 năm (năm 2022) thì có thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2022 không?

Hiện doanh nghiệp không có quyết định giao đất, không có hợp đồng thuê đất do không được gia hạn thời gian sử dụng đất bằng quyết định, hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn từ tháng 4/2022.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại Quyết định này quy định các nội dung sau:

Tại khoản 1 Điều 2 quy định đối tượng áp dụng: "1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước)".

Tại khoản 1 Điều 3 quy định mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: "1. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có)".

Tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định việc xác định số tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm được thực hiện theo quy định: Diện tích tính tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất.

Theo nội dung trình bày của bà Mai, doanh nghiệp hiện không có quyết định giao đất, không có hợp đồng thuê đất do không được gia hạn thời gian sử dụng đất bằng quyết định, hợp đồng thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn từ tháng 4/2022, nội dung trình bày không có thông tin về hình thức sử dụng đất thuê là trả tiền hàng năm hay không. Do đó, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

Trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm thì được giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2022.

Đề nghị bà Mai căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ cụ thể rà soát, đối chiếu để thực hiện theo quy định.

Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ Chi cục Thuế nơi có đất để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời theo quy định

Bình luận