Thị trường

Từ 01/4, quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai chính thức có hiệu lực

Từ 01/4, quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai chính thức có hiệu lực

Mai Nguyên Mai Nguyên - 09:06, 28/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ ngày 01/04/2023, Thông tư 11/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng chính thức có hiệu lực, trong đó, quy định cụ thể về việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, Thông tư 11/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 30/9/2022 quy định, ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

Không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, NHNN công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên cổng thông tin điện tử của NHNN.

Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư đáp ứng đủ các yêu cầu quy định (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng).

Mặt khác, dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Thông tư 11/2022/TT-NHNN, số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Ngoài ra, Thông tư của NHNN cũng quy định rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng và các bên liên quan (nếu có).

 

Ý kiến của bạn