tứ giác phát triển

  • Đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới

    Đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới

    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2025, đưa Thanh Hóa, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.