Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, Công ty Rạng Đông bị phạt gần 600 triệu đồng

06:59 27/03/2022
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Rạng Đông với số tiền gần 600 triệu đồng vì tự ý chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án rừng dầu Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty CP Rạng Đông đã có các hành vi vi phạm hành chính: chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha vào mục đích khác khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại khu vực dự án Rừng dầu Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích từ 0,5 ha đến dưới 1 ha vào mục đích khác khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tại khu vực Dự án nói trên.

Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ TNMT phê duyệt.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt tiền với 3 hành vi trên tổng cộng 575 triệu đồng; đình chỉ hoạt động của cơ sở 9 tháng theo quy định. Buộc Công ty CP Rạng Đông khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, với số tiền hơn 57 triệu đồng theo quy định.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu chủ dự án phải rà soát lại sự phù hợp quy hoạch của dự án, cơ sở đã triển khai. Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì phải lập dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường (dự án này bao gồm cả các hạng mục đã được triển khai, đưa vào vận hành) trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Được biết, tháng 6/2008, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt dự án bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý hiếm (nhóm IB, IIB) và thông thường tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (gọi tắt là dự án rừng dầu Hồng Liêm).

Dự án có quy mô hơn 3.200 ha do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là quản lý, bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh và phát triển rừng dầu, trong đó diện tích 1.645 ha đất rừng phòng hộ và 1.427 ha đất rừng sản xuất.

Trong thời gian triển khai tại dự án này, công ty đã có hành vi chuyển mục đích đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 

Bình luận