Đô thị

Tuyên Quang: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% trong năm 2023

Tuyên Quang: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% trong năm 2023

Thu Thảo Thu Thảo - 15:07, 02/02/2023

Trong năm 2023, Sở Xây dựng tập trung phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh Tuyên Quang hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% , tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt trên 98,76%.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục đổi mới công tác điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bản tỉnh.

Đáng chú ý, công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050; tập trung phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thu hút đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng có tiềm năng, lợi thế bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Sở cũng chú trọng tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2); đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng.

Triển khai cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch xây dựng; cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị tường bất động sản; Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho nên tảng chuyên ngành Xây dựng.

Ý kiến của bạn