Thị trường

Quảng Ninh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản

Quảng Ninh tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 23/05/2023

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án bất động trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi các Sở: Tài Chính; TN&MT; Xây dựng; KH&ĐT; UBND các huyện, thị xã và thành phố về việc khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án bất động sản (BĐS).

Cụ thể, ngày 10/5/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản của Bộ Tài chính về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án BĐS.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu đề nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án BĐS trên địa bàn tỉnh, dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính đảm bảo theo yêu cầu.

Ảnh minh họa: Internet.

Trước đó, ngày 10/5/2023 Bộ Tài chính có văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai các dự án BĐS. 

Cụ thể, thực hiện Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 16/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực triển khai các dự án BĐS.

Trong đó nêu rõ: Giao Bộ Tài chính, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều kiện duy trì tỷ lệ góp vốn không thấp hơn 26% khi di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, về việc doanh nghiệp nhà nước có chuyển mục đích sử dụng đất; Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Phối hợp với Bộ KH&ĐT hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án BĐS thực hiện theo hình thức hợp đồng BT trước thời điểm Luật Đầu tư bãi bỏ hình thức hợp đồng BT.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc gửi về Bộ đúng thời gian quy định.

Ý kiến của bạn