Xây dựng & Đời sống

UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án Mercure Sapa

UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án Mercure Sapa

Thảo Lê Thảo Lê - 14:48, 20/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai căn cứ các quy định của pháp luật về lựa chọn chủ đầu tư dự án tại thời điểm thực hiện để đối chiếu, áp dụng và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án Mercure Sapa theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị có nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng (Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây – Mercure Sapa Resort &Spa, viết tắt là Dự án Mercure Sapa), Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai vấn đề này.

Theo đó, Dự án Mercure Sapa có diện tích khoảng 47,45 ha, mục tiêu đầu tư là xây dựng một khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển tiếp nối đô thị Sapa hiện có.

Do quy mô của dự án trên 20 ha và Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa là đơn vị được giao lập, trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 12/7/2011) nên năm 2012, UBND tỉnh Lào Cai đã xác định Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa là chủ đầu tư dự án trên cơ sở kết quả thẩm định dự án của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Báo cáo số 39/BC-SXD ngày 28/3/2012.

Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị tại thời điểm năm 2012, do đó đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, việc lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định trước khi đầu tư xây dựng nhà ở, chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư (trừ trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này) và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tại Điều 13 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định 3 hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở đó là: đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu vực đã giải phóng mặt bằng.

Đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với khu vực chưa giải phóng mặt bằng; chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp phù hợp quy hoạch hoặc trường hợp đấu thầu dự án nhưng hết thời hạn quy định mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư hoặc trường hợp dự án có quy mô lớn.

Mặt khác, đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, việc lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ban hành Quy chế khu đô thị mới.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai căn cứ các quy định của pháp luật về lựa chọn chủ đầu tư dự án tại thời điểm thực hiện để đối chiếu, áp dụng và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án Mercure Sapa theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định của pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng và pháp luật có liên quan.

Trường hợp áp dụng lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, trong nội dung của Quyết định chấp thuận cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền đồng thời xác định chủ đầu tư dự án.

Sau khi được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án theo quy định, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và nộp các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế và pháp luật liên quan; thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Trong một diễn biến khác, đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã ban hành Kết luận thanh tra liên quan đến dự án Mercure SaPa Resort & Spa chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này.

Theo đó, kết luận của Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ về thuế thu nhập doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (tạm tính), theo báo cáo của chủ đầu tư, năm 2019, công ty chưa kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp vãng lai từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2019 với số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% hơn 533 triệu đồng…

Trước đó, vào tháng 12/2017, Sở Giao thông Vận tải ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Công ty cổ phần Trường Giang Sa Pa đối với hành vi thi công khi chưa có phép.

Cụ thể, chủ đầu tư thực hiện xây dựng dự án trước khi có hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt (thi công bắt đầu từ năm 2015 và hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt năm 2019).

 

Ý kiến của bạn