ISSN 2734-9888

Ứng xử sàn bê tông cốt thép gia cường bằng vật liệu dán bề mặt FRP

Ứng xử sàn bê tông cốt thép gia cường bằng vật liệu dán bề mặt FRP

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGia cường sàn bê tông cốt thép (BTCT) bằng vật liệu tổng hợp dán bề mặt FRP (Fiber Reinforced Polymer) được sử dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, do chưa có tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu, đây là rào cản lớn trong việc áp dụng vật liệu đó vào thực tiễn tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn