Video

Vai trò của nền đất đối với sự bền vững của ngôi nhà

Vai trò của nền đất đối với sự bền vững của ngôi nhà

TCXD TCXD - 21:10, 22/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThực tế hiện nay các công trình bị sụt lún, thậm chí là đổ sập xảy ra không phải là hiếm tại các địa phương, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề không phải ai cũng biết. Do đó trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ về vai trò, tầm quan trọng của nền đất đối với sự bền vững của ngôi nhà.

 

Ý kiến của bạn