Công trình xanh

Vận hành linh hoạt, tiết kiệm nước hồ thủy điện

Vận hành linh hoạt, tiết kiệm nước hồ thủy điện

Thanh Nga Thanh Nga - 07:14, 28/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, việc xem xét giải pháp vận hành linh hoạt, tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện lớn trong thời gian tới là cần thiết.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến trong thời gian tới, hệ thống điện quốc gia cũng như hệ thống điện miền Bắc tiếp tục gặp khó khăn về thiếu hụt công suất vì nhu cầu sử dụng điện có xu hướng tăng cao, đặc biệt là công suất đỉnh của hệ thống điện miền Bắc trong các tháng cao điểm nắng nóng sắp tới.

Bên cạnh đó, với việc gia tăng rất nhanh các nguồn điện mặt trời, điện gió đã có ảnh hưởng nhất định đến việc vận hành của các hồ chứa thủy điện thuộc 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Để tận dụng khai thác các nguồn điện năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, việc xem xét giải pháp vận hành linh hoạt, tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện lớn trong thời gian tới là cần thiết.

Về kiến nghị, cho phép điều chỉnh tạm thời (từ nay đến hết tháng 10/2022) chế độ vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng (trong điều kiện bình thường) theo hướng tiết kiệm, linh hoạt, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ thêm ảnh hưởng của việc điều chỉnh này tới việc tuân thủ các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Việc điều chỉnh tạm thời chế độ vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng theo hướng tiết kiệm, linh hoạt cần phải đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo các yêu cầu phòng chống lũ, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên sông theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ý kiến của bạn