Video

VCC hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

VCC hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

10:36, 30/10/2023

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế VCC và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ý kiến của bạn