Xây dựng & Đời sống

Vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Danh Khôi bị xử phạt hành chính

Vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Danh Khôi bị xử phạt hành chính

Huy Thảo Huy Thảo - 09:54, 16/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDo vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Tập đoàn Danh Khôi) với tổng số tiền phạt 335 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch, công bố thông tin không đúng thời hạn, phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với hành vi công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán, Tập đoàn Danh Khôi bị phạt 150 triệu đồng.

Đồng thời, Tập đoàn Danh Khôi buộc phải cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan 2 đợt trái phiếu với tổng trị giá 360 tỷ đồng (Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021), Tập đoàn Danh Khôi bị phạt 60 triệu đồng.

Ngoài ra, với hành vi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tập đoàn Danh Khôi bị phạt tiền 125 triệu đồng.

Tập đoàn Danh Khôi buộc phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư...

Được biết, Tập đoàn Danh Khôi có địa chỉ tại số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Tập đoàn được biết đến là một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực địa ốc, bất động sản hiện nay.

Ý kiến của bạn