Vì sao nhiều dự án tại Hưng Yên bị “nhắc tên” trong Kết luận thanh tra?

14:27 27/02/2024
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011-2022). Trong đó, chỉ rõ nhiều vi phạm tại loạt dự án nhà ở, khu đô thị (KĐT) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Cụ thể, Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm tại 19 dự án thanh tra trực tiếp, đồng thời kiến nghị xử lý đối với các dự án này.

Đối với các dự án được chấp thuận chủ đầu tư không thông qua đấu thầu theo pháp luật về nhà ở, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân Khu A- KĐT phía Bắc QL5 thuộc KĐT Phố Nối, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên thu hồi Văn bản số 1488/UBND-KT1 ngày 14/7/2016 về việc tiếp tục giao Công ty CP xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát làm chủ đầu tư thực hiện dự án vì tại thời điểm này, Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ không có quy định về việc chuyển tiếp đối với việc thực hiện dự án bằng phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ pháp lý để đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về hình sự hoặc đến ngày 30/6/2025 chưa thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. 

Đối với Dự án Khu nhà ở Hoàng Anh; Dự án của Công ty CP Đầu tư phát triển Hùng Vương Hưng Yên và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị, đến thời điểm thanh tra, các dự án đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước hoặc đã bán chuyển nhượng nhà, đất cho hộ gia đình, cá nhân...

Vì vậy, để đảm bảo ổn định cho người dân mua nhà ở lâu dài, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên căn cứ vào các quy định của pháp luật, rà soát các thủ tục pháp lý của dự án để đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tiễn.

Cùng đó, rà soát lại nghĩa vụ tài chính đất đai, xác định lại tiền sử dụng đất, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước. 

Về Dự án NƠXH, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ sung, điều chỉnh, ủy quyền từ chủ đầu tư cho đơn vị thực hiện dự án trong quyết định chủ trương đầu tư và giao đất cho đơn vị thực hiện dự án để xử lý theo đúng quy định pháp luật, thu nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), đảm bảo không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức rà soát hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với một số dự án do chưa bảo đảm quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo phù hợp với chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch chung đô thị và một số vấn đề còn tồn tại khác đã chỉ ra tại kết quả kiểm tra, xác minh.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A - KĐT phía Bắc QL5 thuộc KĐT Phố Nối; Dự án Khu dân cư Đông Phong; Dự án Khu nhà ở, dịch vụ KCN Phố Nối (Phố Nối House); Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở, bến xe khách Mỹ Hào và Nhà máy cấp nước sạch Bình Minh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Minh Quang.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng thực hiện dự án KĐT, nhà ở của chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng, theo quy hoạch chi tiết, phương án kiến trúc, tổng mặt bằng được duyệt; xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các vi phạm cụ thể đã được nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh; hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác cấp phép xây dựng tại các dự án. 

Mặt khác, yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành dự án theo mục tiêu và tiến độ được phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục pháp lý thực hiện quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. 

Xem xét, xử lý việc chậm tiến độ theo quy định pháp luật đối với việc đầu tư các dự án có nguyên nhân khách quan. 

Kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của một số dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý nghiêm việc chậm tiến độ theo quy định của pháp luật đối với hạng mục: Trung tâm thương mại thuộc Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Phố Nối; Hạng mục Khu nhà ở cho người thu nhập thấp phải ưu tiên đầu tư nhưng chưa tiến hành xây dựng tại Dự án Khu nhà ở, dịch vụ KCN Phố Nối (Phố Nối House); Hạng mục Tòa Trung tâm thương mại, nhà chung cư 9 tầng trên khu đất HH1 chưa thi công xây dựng tại Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Như Quỳnh do Công ty CP Cơ khí xây dựng công trình I làm chủ đầu tư. 

Xác định chính xác số tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, thu ngân sách bổ sung đối với 2 dự án được kiểm tra, với số tiền tạm tính hơn 3,9 tỷ đồng. Trong đó, Dự án NƠXH, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, bến xe khách Mỹ Hào và nhà máy cấp nước sạch Bình Minh Hưng Yên, số tiền 1,2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của Đoàn thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. 

"Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật" - Kết luận của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Bình luận