vicem

 • VICEM chủ động hoàn thành mục tiêu mới

  VICEM chủ động hoàn thành mục tiêu mới

  Năm 2024, Vicem định hướng tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ yếu như dự án đầu tư mỏ nguyên liệu; dự án đầu tư chiều sâu; triển khai hoàn thiện dự án Trung tâm Điều hành và Giao dịch Vicem; đặc biệt chú trọng các dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.
 • Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của VICEM

  Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của VICEM

  Đảng bộ Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị thứ hai trong 3 đảng bộ được Đảng bộ Công ty mẹ của VICEM tiếp nhận, nhằm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện doanh nghiệp thành viên.
 • Cần hiểu cho đúng về công tác cán bộ tại VICEM

  Cần hiểu cho đúng về công tác cán bộ tại VICEM

  Gần đây trên một tờ Tạp chí đã đăng tải bài viết của một tác giả nào đó nói về công tác tổ chức cán bộ tại VICEM, chủ yếu là đặt câu hỏi tại sao hơn một năm mà Bộ Xây dựng không bổ nhiệm được Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) tại doanh nghiệp này. Việc chậm trễ này đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của VICEM. Từ suy luận trên, tác giả quy chụp cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng là ông Lê Văn Toàn với lời lẽ nặng nề, xúc phạm.
 • Xi măng tiếp tục tăng giá

  Xi măng tiếp tục tăng giá

  Để đảm bảo sự phát triển bền vững, một số doanh nghiệp xi măng đã chủ động điều chỉnh giá bán xi măng bao và xi măng rời với mức tăng từ 50.000 - 95.000 đồng/tấn.
 • Tiêu thụ xi măng trong nước đạt hơn 13,5 triệu tấn

  Tiêu thụ xi măng trong nước đạt hơn 13,5 triệu tấn

  Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, quý I/2022, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt hơn 13,5 triệu tấn. Trong đó, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tiêu thụ 4,66 triệu tấn, chiếm 34,5% tổng sản lượng tiêu thụ.