Công trình xanh

Việt Nam đã có 396 công trình đạt Chứng nhận xanh

Việt Nam đã có 396 công trình đạt Chứng nhận xanh

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 02/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổ chức Tài chính quốc tế IFC cho biết, tính đến hết quý IV/2023, Việt Nam có tổng số 396 công trình đạt Chứng nhận xanh, tăng 130 công trình so với cùng kỳ năm 2022.

Con số này tương đương với 9,734 triệu m2 sàn đạt Chứng nhận xanh, tăng 3,223 triệu m2 sàn.

Trong tổng số 396 công trình đạt Chứng nhận xanh, số lượng công trình đạt Chứng nhận EDGE và LEED gần tương đương nhau với con số lần lượt là 154 công trình và 151 công trình, có 51 công trình đạt Chứng nhận GREEN MARK và 40 công trình đạt Chứng nhận khác.

Tính theo tỷ lệ phần trăm, số lượng các khu dân cư đạt Chứng nhận xanh chiếm tỷ lệ cao nhất với con số 39,36%, kế tiếp là khu công nghiệp 34,12%, văn phòng 10,65%...

Tính riêng thị phần công trình xanh trong năm 2023, Chứng nhận EDGE đạt hơn 1,1 triệu m2 sàn, tương đương chiếm tỷ lệ 56% thị phần; Kế tiếp là Chứng nhận LEED đạt hơn 621,6 nghìn m2 sàn, chiếm 32% thị phần…

Cũng trong năm 2023, hoạt động chứng nhận xanh đối với công trình công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất bằng 51,46% thị phần; Kế đến là khu dân cư chiếm 24,31% thị phần…

Ý kiến của bạn