Thị trường

Việt Nam rà soát cuối kỳ chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ 4 thị trường

Việt Nam rà soát cuối kỳ chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ 4 thị trường

Thu Thảo Thu Thảo - 14:42, 27/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMức thuế chống bán phá giá hiện hành với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội bị điều tra là 10,91 - 37,29% tùy vào nhà sản xuất, xuất khẩu.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2752/QĐ-BCT về điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Các sản phẩm bị điều tra được phân loại theo mã HS 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 (Mã số vụ việc: ER02.AD01).

Biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia và Trung Quốc được áp dụng từ ngày 5/10/2014, theo Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 21/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3162/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ vụ việc, theo đó gia hạn việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thêm 5 năm.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội của Đài Loan (Trung Quốc) là 37,29%; của Indonesia là 10,91% - 25,06%; của Malaysia là 11,09% - 22,69%; của Trung Quốc là 17,94% - 31,85%.

Ngày 28/7/2023, Bộ Công Thương đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ vụ việc và nhận được hồ sơ yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất trong nước vào ngày 28/8/2023.

Quyết định tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ được ban hành căn cứ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại nhằm xác định sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế - xã hội của việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu, đánh giá khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá các nội dung.

Cụ thể, khả năng hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá; khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá; mối quan hệ nhân quả giữa khả năng bán phá giá với khả năng thiệt hại mà ngành sản xuất trong nước phải chịu.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với Cơ quan điều tra theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại và gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây theo công văn chính thức hoặc thư điện tử.

Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 16/1/2024.

Ý kiến của bạn