Quy hoạch - kiến trúc

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65% vào năm 2030

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65% vào năm 2030

Tuấn Đông Tuấn Đông - 11:46, 07/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMục tiêu phát triển đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Vĩnh Phúc đạt khoảng 65%; cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Vĩnh Phúc đạt khoảng 65%, bao gồm 02 đô thị loại II là TP Vĩnh Yên và Phúc Yên; 5 đô thị loại IV gồm: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, trong đó Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên được thành lập đơn vị hành chính đô thị là thị xã. 19 đô thị loại V: trong đó huyện Lập Thạch có 14 đô thị, huyện Sông Lô có 5 đô thị.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc đạt các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; sau năm 2030 Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực Thuộc trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xanh, sạch đẹp, mang bản sắc riêng, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc.

Quy hoạch cũng nêu rõ, nhóm giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư là tập trung đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và hình thức đầu tư khác; tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế : Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng từ 10,5 - 11,0%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 325 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 65%; phát triển đạt tiêu chí đô thị loại I trên quy mô toàn tỉnh. Tỷ lệ huyện đạt huyện nông thôn mới đạt 100%...

Về xã hội: Phấn đấu tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó 30% đạt chuẩn mức độ 2. Số giường bệnh/vạn dân đạt trên 45 giường; số bác sỹ/vạn dân đạt trên 19 bác sỹ; số dược sỹ đại học/vạn dân đạt trên 5 dược sỹ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%.

Ý kiến của bạn