Vĩnh Phúc yêu cầu giải quyết ngay các vướng mắc trong xác định giá đất cụ thể

07:00 29/01/2024
UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Liên quan đến việc thực hiện Công điện ngày 17/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn yêu cầu đẩy mạnh triển khai.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kiên quyết không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án BĐS.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý có trách nhiệm kịp thời triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu, từng thủ tục cho từng dự án cụ thể và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết nội dung theo thẩm quyền.

Cụ thể, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Công thương, Ban Quản lý các KCN, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất.

Đồng thời, sớm triển khai thực hiện các dự án BĐS, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án BĐS công nghiệp, NƠXH, nhà ở công nhân.

vinh-phuc-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi-hon-1000-ty-dong
Ảnh minh họa: Internet.

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án BĐS, nhất là các dự án nhà ở thương mại có giá hợp lý.

Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho các dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn, tập trung phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và đề xuất giải pháp giải quyết.

Cùng đó, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung xử lý dứt điểm và xem xét quyết định ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là các vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể.

Tổng hợp các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND tỉnh gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả.

Đẩy nhanh các thủ tục về đầu tư để sớm triển khai thực hiện các dự án BĐS, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án BĐS công nghiệp, NƠXH, nhà ở cho công nhân.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng NƠXH, công bố công khai danh mục các dự án BĐS phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đẩy nhanh các thủ tục về giao đất, xác định giá đất để sớm triển khai thực hiện các dự án BĐS, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án BĐS công nghiệp, NƠXH, nhà ở cho công nhân.

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Bình luận