Kinh tế xây dựng

VNMC luôn hỗ trợ các kỹ sư Việt Nam trong tiến trình Hội nhập ASEAN

VNMC luôn hỗ trợ các kỹ sư Việt Nam trong tiến trình Hội nhập ASEAN

Thanh Nga Thanh Nga - 15:31, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVNMC vừa tổ chức Hội nghị phổ biến kết quả, chương trình hoạt động thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật trong ASEAN (MRA).

Ngày 25/10, Ủy ban Giám sát của Việt Nam thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN (Ủy ban Giám sát về kỹ thuật - VNMC) đã tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến kết quả, chương trình hoạt động liên quan thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật trong ASEAN gọi tắt là MRA được 10 quốc gia ASEAN ký kết.

Tới dự Hội nghị có trên 100 kỹ sư đến từ các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng tại TP.HCM, trong đó có trên 40 kỹ sư đã được đăng bạ ACPE.

 Hội nghị đã nghe các bài báo cáo trình bày tổng hợp kết quả thực hiện theo lộ trình đã được Ủy ban Điều phối đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPECC) đề ra, trong đó nêu rõ các mốc thực hiện, các con số, tỷ lệ đã đạt được theo từng công việc của của từng quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị cũng đưa ra các chương trình mục tiêu của ACPECC trong thời gian tới, chương trình hành động của từng quốc gia để thực hiện chương trình mục tiêu đó.

Các kỹ sư đến từ các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng tại TP.HCM tham dự Hội nghị.

Với sáng kiến của các quốc gia thành viên, trong thời gian tới ACPECC sẽ thống nhất nội dung, chương trình các hoạt động như: Giải thưởng ASEAN Awards, dự án nhằm nâng cao năng lực cho các ACPE, chương trình trao đổi nghề nghiệp theo hình thức các kỹ sư sang làm việc tại tổ chức doanh nghiệp của quốc gia khác trong khu vực, Chương trình nghiên cứu luật pháp có liên quan của các quốc gia để tìm giải pháp hài hòa hóa quy định nhằm thúc đẩy tiến trình dịch chuyển dịch vụ qua biên giới giữa các quốc gia trong ASEAN.

Theo báo cáo, đến nay Việt Nam cơ bản đã hoàn thành các chương trình theo lộ trình ACPECC đề ra cho các quốc gia thành viên. Đồng thời, Việt Nam đã đăng bạ 322 kỹ sư đủ điều kiện và được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ACPE. 

Tại Hội nghị, với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình đăng bạ kỹ sư của Việt Nam, các kỹ sư được nghe hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ đề nghị đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ACPE.

Với tiêu chí hỗ trợ các kỹ sư đăng bạ, tạo cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ kỹ thuật trong khu vực, VNMC nêu rõ các tiêu chí khuyến khích các kỹ sư đăng bạ, hỗ trợ và miễn phí hoàn toàn cho quá trình đăng bạ. VNMC đặt tiêu chí có 1.000 kỹ sư ACPE trong vòng 1 - 2 năm tới. 

Các kỹ sư sau khi nghe các báo cáo đã nêu ra các câu hỏi vướng mắc liên quan đến thủ tục hồ sơ đề nghị đăng bạ. Các kỹ sư đã được các thành viên Ban thư ký chỉ dẫn chi tiết để có thể sớm hoàn thiện hồ sơ nộp VNMC đệ trình ACPECC trong các kỳ họp kế tiếp.

Các kỹ sư được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ACPE từ năm 2020-2022.

Tại Hội nghị đã tổ chức Lễ trao chứng chỉ cho các kỹ sư được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ACPE từ năm 2020-2022. TS Nguyễn Chí Hiếu đã trao chứng chỉ và chúc mừng các kỹ sư ACPE nhận chứng chỉ đợt này. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc giao nhận chứng chỉ ACPE từ Ban thư ký ASEAN và ACPECC bị gián đoạn.

Bế mạc Hội nghị, TS Nguyễn Chí Hiếu thay mặt VNMC nêu rõ tinh thần luôn hỗ trợ các kỹ sư Việt Nam trong tiến trình Hội nhập khu vực. VNMC luôn ủng hộ và thường xuyên cập nhật thông tin liên quan tiến trình thực hiện thỏa thuận tới cộng đồng kỹ sư Việt Nam.

Ý kiến của bạn