Tài chính- đầu tư

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh

BTV BTV - 17:13, 28/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng của năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 358,76 triệu USD, bằng 62,9% với cùng kỳ năm 2021.

Tính trong khoảng thời gian này, tổng cộng có 67 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 313,8 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, do có 05 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,68 triệu USD.

Trong 12 lĩnh vực được các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm, đứng đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 10 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 218,4 triệu USD chiếm 60,9% tổng vốn đầu tư. Thứ hai là ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm với 04 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu USD, chiếm 9,8%. Tiếp đến  là các ngành khai khoáng; bán buôn, bán lẻ; thông tin và truyền thông; …

Với 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam thì Lào là quốc gia dẫn đầu với 03 dự án đầu tư mới và 03 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 65,92 triệu USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 41,5 triệu USD, chiếm gần 11,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan,…

Có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD, bằng 10,6% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 7 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn: dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Cam-pu-chia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm tỷ lệ nhỏ (gần 3%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng.

Lũy kế đến ngày 20/7/2022, Việt Nam đã có 1.576 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,57 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đầu tư cả nước.

 

Ý kiến của bạn