Tài chính- đầu tư

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,8%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,8%

Thanh Nga Thanh Nga - 16:55, 29/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2022 đạt 1,61 tỷ USD, kinh doanh BĐS đạt 182,8 triệu USD.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2022 đạt 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,21 tỷ USD, chiếm 75,4% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kinh doanh BĐS đạt 182,8 triệu USD, chiếm 11,3%.

Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 141,3 triệu USD, chiếm 8,8%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 01/2022 có 15 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 44,2 triệu USD, gấp 13,97 lần so với cùng kỳ năm trước; có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 36,9 triệu USD, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Hoạt động khai khoáng đạt 33,5 triệu USD; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 9,2 triệu USD; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác đạt 8,5 triệu USD; riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo điều chỉnh giảm 16,4 triệu USD.

Theo các chuyên gia, vốn đầu tư ra nước ngoài tháng 01/2022 tăng mạnh do trong tháng 01/2021 chỉ cấp 01 dự án đầu tư mới có vốn đầu tư 3,16 triệu USD.

Trong tháng 01/2022 có 7 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 48,2 triệu USD; Hoa Kỳ 2,9 triệu USD; Trung Quốc 1,3 triệu USD; Hàn Quốc 475 nghìn USD; Myanmar điều chỉnh giảm 16,4 triệu USD.

Ý kiến của bạn