vốn oda

 • Công bố thủ tục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực ODA

  Công bố thủ tục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực ODA

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nâng xếp hạng tín nhiệm

  Nâng xếp hạng tín nhiệm

  Xếp hạng tín nhiệm giúp các nhà phát hành nhỏ cũng như các nhà phát hành lần đầu bao gồm các Chính phủ, chính quyền địa phương, công ty khởi nghiệp tiếp cận các thị trường vốn.
 • Nợ công vẫn trong giới hạn an toàn

  Nợ công vẫn trong giới hạn an toàn

  Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó cục trưởng cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu nợ đều trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê chuẩn.