Chỉ đạo điều hành

Vũng Tàu phấn đấu trở thành Trung tâm Logistics lớn của khu vực và thế giới

Vũng Tàu phấn đấu trở thành Trung tâm Logistics lớn của khu vực và thế giới

Thanh Nga Thanh Nga - 21:53, 07/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính định hướng nhiệm vụ cho tỉnh Vĩnh Tàu trở thành Trung tâm Logistics lớn của khu vực và thế giới. Phát triển hạ tầng kết nối vùng, kết nối các trục giao thông lớn của quốc gia và quốc tế.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những thành tựu quan trọng đã đạt được, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên một số kết quả chưa đạt được như mong muốn, phát triển của tỉnh chưa xứng tầm với vị thế, tiềm năng. Tỉnh cần khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường.

Công tác quy hoạch cần phải có tư duy đổi mới, có tính chiến lược lâu dài, tầm nhìn xa cho một quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng manh mún, chia cắt. Tập trung trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải vào một số dự án đầu tư công đang triển khai thi công gặp vướng mắc về mặt bằng cũng như chính sách giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân...

Để phát triển nhanh và bền vững, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp, Thủ tướng Chính phủ đưa ra định hướng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với tỉnh: Quan tâm thúc đẩy phát triển lĩnh vực Logistics trở thành Trung tâm Logistics lớn của khu vực và thế giới. Phát triển hạ tầng kết nối vùng, kết nối các trục giao thông lớn của quốc gia và quốc tế;

Phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao;

Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, giải trí, phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát huy giá trị của Côn Đảo - địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, nơi lưu giữ và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam.

Về một số kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét trong quý I năm 2022 để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm “cảng mở” tại cụm cảng Container khu vực Cái Mép; khẩn trương triển khai việc thành lập Chi cục Kiểm định hải quan tại khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải theo thẩm quyền và quy định hiện hành; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền theo quy định trong quý II năm 2022.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương triển khai việc thành lập Chi cục Kiểm định hải quan tại khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải theo thẩm quyền và quy định hiện hành, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bố trí địa điểm làm việc, hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2022.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư 19.616 tỉ đồng.

Về triển khai nhanh dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, trường hợp Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được cấp có thẩm quyền thông qua và cân đối được nguồn vốn cho Dự án; Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT, UBND các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ GTVT triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu trong giai đoạn 2021-2025; thực hiện đầu tư giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án Trung tâm Điện lực LNG Long Sơn giai đoạn 1 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, dự kiến tiến độ vận hành năm 2025-2026, giao UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu đất khu công nghiệp cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030 trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh trong quý II năm 2022, Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 cấp tỉnh, phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng và lấp đầy các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nhu cầu bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp, tổng hợp gửi Bộ TN&MT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn