vùng thủ đô

 • Định hướng phát triển đô thị hai bên đường Vành đai 4

  Định hướng phát triển đô thị hai bên đường Vành đai 4

  Tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại nhằm kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô,… là một trong những mục tiêu xây dựng dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
 • Hà Nội: Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô

  Hà Nội: Xây dựng trang web phục vụ lập quy hoạch Thủ đô

  Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung công việc như: tiếp tục xây dựng báo cáo khung định hướng Quy hoạch Thủ đô; kiện toàn Ban Chỉ đạo TP…
 • Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

  Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

  Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển bền vững Vùng Thủ đô, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.
 • Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường Vành đai 4

  Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường Vành đai 4

  Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (lần 2) cần làm rõ cơ sở xác định khối lượng theo thiết kế sơ bộ, áp dụng suất vốn đầu tư bảo đảm phù hợp yêu cầu, điều kiện tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi…