Vướng mắc về đất xây dựng nhà ở thương mại có được giải quyết trong Luật Nhà ở (sửa đổi)?

15:56 27/10/2023
Đa số các khó khăn, vướng mắc về đất xây dựng nhà ở thương mại của 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang liên quan đến Luật Nhà ở và Luật Đất đai. Các dự án luật sửa đổi 2 Luật này đang được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cả 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang đều cho rằng, liên quan đến đất xây dựng nhà ở thương mại, quy định giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai chưa có sự thống nhất.

Có tỉnh đề xuất quy định “Đất nông nghiệp và đất đang cho thuê đất trả tiền hằng năm được phép xây dựng nhà ở thương mại”.

Trả lời cho đề xuất này tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng giữa Bộ Xây dựng đối với 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang, vừa được tổ chức ngày 24/10, ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS cho biết, quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đất xây dựng nhà ở thương mại rất chặt chẽ.

Theo đó, đối với đất xây dựng nhà ở thương mại, Quốc hội chỉ quy định có 3 trường hợp: Thứ nhất toàn bộ đất là đất ở; Thứ hai là đất ở và đất khác, đất khác ở đây đang hiểu là các loại đất nhưng khi triển khai thực hiện dự án gắn với một phần đất ở; Và thứ ba là trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Xem xét đề xuất của địa phương đề nghị cho phép “đất nông nghiệp và đất đang cho thuê đất trả tiền hằng năm được phép xây dựng nhà ở thương mại”, ông Nguyễn Mạnh Khởi nhận định, đề xuất này chỉ có thể liên quan đến trường hợp thứ hai là đất ở và đất khác.

Tức là có thể là đất nông nghiệp, có thể không phải đất nông nghiệp nhưng phải gắn một phần với đất ở thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng…

Trước những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ thống nhất trình Quốc hội phương án mở rộng hơn loại đất chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Ví dụ, ngoài 3 loại đất đã nêu trên, có thể có loại đất phi nông nghiệp khác đã được đấu giá, đấu thầu hoặc đất thương mại dịch vụ thuê đất trả tiền thuê đất một lần…

Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình xem xét để sắp tới thông qua dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội đã thống nhất trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) không quy định về đất ở, đất khác. Và cũng không quy định các loại hình thức sử dụng đất. Những quy định liên quan đến nội dung này được Quốc hội thống nhất quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Như vậy, sau khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thì quy định trong Luật Đất đai (sửa đổi) như thế nào sẽ phải thực hiện cho thống nhất.

Bình luận