Tài chính- đầu tư

Quảng Nam: Xã hội hóa đầu tư các nhà máy nước

Quảng Nam: Xã hội hóa đầu tư các nhà máy nước

Thanh Nga Thanh Nga - 07:13, 30/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng mới 8 công trình nhà máy nước từ nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Danh sách gồm 8 nhà máy: Nhà máy nước trung tâm huyện và các xã lân cận trên địa bàn xã QuếTrung, huyện Nông Sơn; Nhà máy nước sạch liên xã huyện Quế Sơn tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn; Nhà máy nước thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My; Nhà máy nước Giao Thủy tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc; Nhà máy nước sạch Phú Thuận, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc; Nhà máy nước sạch tại khu vực Hố Lấm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; Nhà máy nước Khe Tân tại xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc; Nhà máy nước Động Hà Sống, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

UBND các huyện: Nông Sơn, Quế Sơn, Bắc Trà My, Đại Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các công trình nêu trên theo đúng quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các địa phương lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan và thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đầu tư xây dựng mới các công trình nhà máy nước từ nguồn vốn doanh nghiệp theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn