xã hội

  • Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024

    Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý I năm 2024

    Tình hình kinh tế – xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.