Hỏi- Đáp

Xác định chi phí quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc

Xác định chi phí quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc

Hương Lê Hương Lê - 07:01, 26/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhương pháp xác định chi phí bảo trì công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn xác định chi phí vé cầu đường phục vụ trực tiếp công tác quản lý vận hành và bảo trì các dự án đường cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư.

Cụ thể, đối tượng áp dụng của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình được quy định tại Điều 4 Thông tư.

Phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định và quản lý các chi phí quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Ý kiến của bạn