Bất động sản

Xác định dân số trong các tòa nhà chung cư

Xác định dân số trong các tòa nhà chung cư

Huyền Trang Huyền Trang - 19:30, 27/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc đề xuất chỉ tiêu dân số cụ thể của dự án phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư được chấp thuận, quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng khả năng quy nạp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực xây dựng công trình.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn việc áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người tại dự án khu chung cư cao tầng tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Trường Tín, Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc này.

Theo đó, ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nhà chung cư (sau đây gọi là Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD) đã quy định: “Dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.” để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương”.

Đồng thời, tại mục 4.2 của Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD quy định: “UBND các tỉnh/thành phố, quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trong địa bàn tỉnh/thành phố”.

Cụ thể, việc tính toán xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp khi lập quy hoạch, thiết kế hiện nay căn cứ, áp dụng theo Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD được ban hành tại Thông tư số 03/2021/TT-BXD nêu trên.

Ngoài ra, việc đề xuất chỉ tiêu dân số cụ thể của dự án phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư được chấp thuận, quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng khả năng quy nạp của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực xây dựng công trình; phải thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ của dự án; tránh tập trung và quá tải về dân số đối với dự án và khu vực.

Dân số của tòa nhà còn là số liệu đầu vào để tính toán hệ thống kỹ thuật của công trình (như thang máy, thang bộ, thông gió, cấp điện, cấp thoát nước, chỗ đỗ xe, gian lánh nạn, lối thoát nạn,…).

Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để nghiên cứu, đề xuất phương án thiết kế, chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ/người phù hợp quy định, báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn