Thị trường

Xác định điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

Xác định điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH

Trung Nhân Trung Nhân - 13:13, 28/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tin dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng phải có hợp đồng mua NƠXH với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng chung cư.

Văn bản này thay thế Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 11/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bộ Xây dựng được giao: Phối hợp với NHNN Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120 nghìn tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi hơn lãi suất thị trường.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với NHNN Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng Chương trình.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quy định pháp luật về nhà ở, Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư áp dụng đối với Chương trình tín dụng khoảng 120 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, phạm vi áp dụng bao gồm, các nội dung liên quan đến pháp luật về tín dụng (tín dụng cho vay, thời gian triển khai, lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi...) được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023 của NHNN Việt Nam về triển khai chương trình cho vay NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Ảnh minh họa: Internet.

Về đối tượng, trường hợp cá nhân mua NƠXH, nhà ở công nhân (NƠXH tại KCN) theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở năm 2014, theo đó đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Chủ đầu tư dự án NƠXH, dự án nhà ở công nhân (NƠXH tại KCN), dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Về điều kiện, tiêu chí, Bộ Xây dựng lưu ý, ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chỉ theo quy định pháp luật về tin dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí khác.

Theo đó, đối tượng là cá nhân mua NƠXH, nhà ở công nhân (NƠXH tại KCN) phải có hợp đồng mua NƠXH với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với đối tượng là chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án NƠXH, nhà ở công nhân (NƠXH tại KCN), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố và phải đảm bảo các điều kiện.

Cụ thể, dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã được lựa chọn là chủ đầu tư dự án theo pháp luật về nhà ở đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đã được lựa chọn là chủ đầu tư dự án theo pháp luật về nhà ở, lựa chọn là chủ đầu tư dự án theo pháp luật về nhà ở.

Về xác định danh mục dự án, Bộ Xây dựng cho biết, căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân (NƠXH tại KCN), cải tạo, xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

Trong đó nội dung, thông tin công bố đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định tại mục 3.2 văn bản này (có phụ lục công bố của UBND cấp tỉnh gửi kèm theo), để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng và gửi văn bản đến NHNN Việt Nam và Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay NƠXH, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS cho biết, hiện nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7 nghìn tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án NƠXH tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn