ISSN 2734-9888

Xác định góc ma sát trong của đất cát bằng thí nghiệm nén một trục không nở hông

Xác định góc ma sát trong của đất cát bằng thí nghiệm nén một trục không nở hông

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHiện nay tính toán góc ma sát trong của đất cát thường sử dụng các thí nghiệm hiện trường hoặc cắt phẳng trên các mẫu chế bị. Qua thực tiễn thấy rằng có mối quan hệ giữa mô đun biến dạng và góc ma sát trong của đất cát.

Ý kiến của bạn