Xác định hợp đồng xây dựng

07:00 19/10/2022
Việc quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 13/9/2022 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội xin trao đổi và đề nghị Bộ cho biết quan điểm của cơ quan chuyên môn về thỏa thuận hợp đồng xây dựng Keangnam Hanoi Landmark Tower đã được hai bên ký kết và điều chỉnh, sửa đổi nhiều lần là Hợp đồng trọn gói hay là Hợp đồng giá điều chỉnh theo thực tế thi công. 
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.
Theo nội dung hợp đồng kèm theo văn bản số 1816/CV-TKT, các bên có thỏa thuận sử dụng điều kiện chung của hợp đồng FIDIC (các điều kiện hợp đồng đối với các Dự án EPC/chìa khóa trao tay, ấn bản lần đầu năm 1999) tại khoản 20.2. Điều 20 Thỏa thuận hợp đồng ngày 21/9/2007. Theo đó, loại giá hợp đồng đã được quy định tại điểm a khoản 14.1 Điều 14 điều kiện chung hợp đồng FIDIC. 
Trường hợp còn có cách hiểu khác nhau về giá hợp đồng, đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội căn cứ hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và thứ tự ưu tiên các tài liệu để xác định loại giá hợp đồng. Việc giải thích hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 404 Bộ Luật dân sự năm 2015. Bộ Xây dựng đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội cứu, tham khảo.

Bình luận