Xác định khả năng chịu lực của cột thép chữ C tạo hình nguội có lỗ khoét bản bụng

Bài báo đưa ra quy trình xác định khả năng chịu lực của cấu kiện cột thép chữ C tạo hình nguội, sử dụng Phương pháp Cường độ trực tiếp (DSM), đã được quy định trong tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISI S100-2016.

Bình luận