Xác định suất vốn đầu tư xây dựng và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá

07:00 21/09/2022
Phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 27/6/2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng để xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc được quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BXD được hướng dẫn tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường hợp chỉ số giá xây dựng năm 2021 theo năm gốc cũ (khác năm gốc 2020) chưa được công bố, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt có thể thu thập dữ liệu để tính toán chỉ số giá xây dựng năm 2021 với năm gốc cũ của các tập chỉ số giá địa phương đã công bố theo phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng địa phương đã sử dụng để tính toán, công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn để tham khảo, vận dụng trong quá trình tính toán, quy đổi.

Bên cạnh đó, ngày 13/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt có thể tham khảo trong quá trình xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án.

Bộ Xây dựng đề nghị, Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt nghiên cứu ý kiến nêu trên để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

 

Bình luận