Xác định sức chịu tải nền đất bằng phương pháp số có xét đến tính lưu biến của nền đất

Hiện nay, việc tính toán khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn thiết kế móng nhà và công trình 9362: 2012 của Việt Nam được thực hiện dựa trên sự hình thành các vùng dẻo dưới chân móng với giả thiết là hệ số áp lực đất tại điểm nghỉ K0 = 1 và không có các đặc tính lưu biến của đất.

Bình luận