Xây dựng & Đời sống

Xác định việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng chung cư

Xác định việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng chung cư

Trà Vinh Trà Vinh - 08:00, 27/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChung cư Hòa Bình (tỉnh Bình Dương) do Công ty CP Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn làm chủ đầu tư được Cục Giám định tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng ngày 14/9/2022-15/9/2022.

Công dân Lê Minh Hùng có hỏi Bộ Xây dựng: Tôi đã mua căn hộ thuộc dự án chung cư Hòa Bình (tỉnh Bình Dương) do Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Tôi được biết dự án đã được Bộ Xây dựng nghiêm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 14-15/9/2022. Như vậy, dự án chung cư Hòa Bình đã được Bộ Xây dựng ra văn bản nghiệm thu hoàn thành hay chưa?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Công trình Chung cư Hòa Bình tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Công ty CP Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn làm chủ đầu tư được Cục Giám định tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng ngày 14/9/2022-15/9/2022 theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang tổ chức rà soát, khắc phục một số tồn tại và tập hợp hồ sơ để báo cáo Cục Giám định xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn