Đô thị

Xác định xây dựng Bình Giang theo tiêu chí đô thị loại IV

Xác định xây dựng Bình Giang theo tiêu chí đô thị loại IV

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho rằng việc lập Quy hoạch chung đô thị Bình Giang (trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính huyện Bình Giang) là cần thiết.

Tuy nhiên, theo dự báo quy mô dân số toàn đô thị Bình Giang đến năm 2040 là khoảng 255.000 người, vượt quy mô dân số đô thị loại III. Do đó theo quy định thì việc lập Quy hoạch chung đô thị Bình Giang được xác định là Quy hoạch chung đô thị mới, thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bản đồ hành chính huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ảnh internet

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo nghiên cứu xác định vị trí, vai trò, tính chất, quy mô và mối quan hệ của đô thị Bình Giang, phù hợp với phương án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị.

Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Bình Giang; đồng thời lưu ý UBND tỉnh Hải Dương tuân thủ trình tự, thủ tục lập quy hoạch theo quy định.

Bình Giang là một trong 12 huyện thuộc tỉnh Hải Dương, hiện có 16 đơn vị hành chính cấp phường, xã, trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Huyện Bình Giang chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp, hiện đang đẩy nhanh phát triển dịch vụ, thương mại và công nghiệp.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, huyện Bình Giang được xác định xây dựng theo tiêu chí đô thị loại IV để dự kiến trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Hải Dương. 

Ý kiến của bạn