Xây dựng Đắk Lắk từng bước xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

07:02 26/04/2023
Đắk Lắk định hướng phát triển hệ thống đô thị theo mô hình “Ba cực, đa trung tâm”, chức năng chia sẻ, kết nối thông suốt, hình thành các dải xanh, vành đai xanh, các mảng không gian xanh giữa các đô thị.

Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra ngày 25/4 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.  

Mô hình phát triển dựa trên không gian sinh thái - văn hóa - kết nối sáng tạo

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định thông qua ngày 25/4/2023 đưa ra triết lý quy hoạch đảm bảo phát triển dựa trên 3 trụ cột là môi trường - xã hội - kinh tế trên nền tảng ổn định về sinh thái môi trường, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn, định hướng lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với các yếu tố nền tảng đặc trưng là sinh thái đất - nước - rừng; bản sắc văn hóa Tây Nguyên; nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Mô hình phát triển dựa trên yếu tố Không gian sinh thái - Văn hoá - Kết nối sáng tạo, phát triển bền vững, hướng về thiên nhiên, lấy con người là trọng tâm.

Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Đức Trung)

Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái

Trình bày tóm tắt các nội dung chính của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đã phân tích, đánh giá thực trạng và vị thế phát triển của tỉnh.

Quy hoạch cũng rút ra một số vấn đề chính cần giải quyết, đó là kết nối hạ tầng liên vùng, quốc tế cần được ưu tiên cải thiện; thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tiêu chuẩn cao; thương hiệu và định vị sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Lắk; thu hút các dự án đầu tư chiến lược, tạo đột phá và thúc đẩy chuyển dịch chất lượng các ngành kinh tế trụ cột của tỉnh; xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, gia tăng chất lượng phát triển đô thị gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết các nút thắt đối với phát triển công nghiệp.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu tổng quát là nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; bản sắc văn hóa các dân tộc; Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; Buôn Ma Thuột là một cực phát triển của vùng Tây Nguyên, hội nhập và liên kết theo hướng mở với khu vực và quốc tế.

Tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư tích lũy cao cho nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tăng tính bền vững trong phát triển; đổi mới mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Xác định các quan điểm, đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phát triển

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành và các chuyên gia đã tham gia góp ý đối với các nội dung cụ thể của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk.

Các ý kiến đánh giá, Quy hoạch được xây dựng công phu, nghiêm túc; kết cấu và nội dung của Báo cáo quy hoạch nhìn chung bám sát, phù hợp với yêu cầu, quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; bám sát với định hướng phát triển của quốc gia và định hướng phát triển vùng Tây Nguyên tại Nghị quyết 23/NQ-TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch tỉnh cũng đã xây dựng triết lý và mô hình phát triển, từ đó xây dựng tầm nhìn đến năm 2050 và xác định các quan điểm, đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2030.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung cho ý kiến về sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk; quy trình lập quy hoạch; việc tích hợp các nội dung quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh.

Đắk Lắk đề ra triết lý quy hoạch đảm bảo phát triển dựa trên 3 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Kinh tế.

Bên cạnh đó là các ý kiến về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và thực trạng phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn; tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất của tỉnh; thực trạng phát triển và sự phù hợp về phân bố không gian của hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng.

Về quan điểm phát triển, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung các phân tích, đánh giá làm rõ những vấn đề tác động, ảnh hưởng đến quan điểm, mục tiêu và lựa chọn quan điểm phát triển nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết kinh tế với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Đồng thời, bổ sung làm rõ hơn việc đề xuất 7 quan điểm, kịch bản phát triển. Báo cáo đưa ra 3 kịch bản phát triển dựa trên phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; đề nghị tại mỗi kịch bản cần bổ sung về nhu cầu vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tốc độ phát triển đô thị hóa; luận giải cụ thể khả năng thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh dự báo có nhiều biến động để tăng tính khả thi của phương án lựa chọn; bổ sung đánh giá, phân tích các ưu, nhược điểm của các phương án phát triển.

Về 05 đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm, một số ý kiến cho rằng, các nội dung còn chung chung, cần cụ thể đột phá về những vấn đề gì cho từng ngành cụ thể; việc xác định ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đắk Lắk cần đưa ra những căn cứ, tiêu chí cụ thể.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng thẩm định đã hoàn thành nội dung đề ra và tiến hành biểu quyết bằng phiếu đánh giá với kết quả 100% đồng ý thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung.

Để sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý, trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung như đánh giá và phân tích làm rõ kết quả quy hoạch thời kỳ trước, những hạn chế phát triển, điểm nghẽn trong phát triển để có các giải pháp khả thi đối với giai đoạn tới, đặc biệt là vấn đề môi trường, an ninh nguồn nước, quốc phòng an ninh; xác định rõ vai trò, vị thế của tỉnh đối với vùng và quốc gia.

Về mô hình phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, tỉnh phải xác định và khẳng định rõ là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với đặc thù nổi bật của tỉnh.

Về mục tiêu, kịch bản phát triển, tỉnh có đủ điều kiện, yếu tố thuận lợi, tuy nhiên chưa được thể hiện rõ nét tại Quy hoạch, đặc biệt là các chủ trương theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội đối với vùng và tỉnh. Do vậy phải tận dụng lợi thế để khai thác, đón nhận những cơ hội đột phá như hình thành tuyến đường cao tốc, tăng cường tính kết nối; có cơ chế đặc thù đối với TP Buôn Ma Thuột.

Về xác định ngành nghề theo lĩnh vực ưu tiên, tỉnh cần tập trung vào năng lượng tái tạo, chế biến chế tạo, xuất khẩu cà phê, phát triển các trung tâm dịch vụ thương mại trung chuyển hàng hóa; xác định các hành lang giao thông thành các hành lang kinh tế; không gian, lãnh thổ với trọng điểm các trục, hành lang đã xác định trong quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh đến các nội dung liên quan đến bảo vệ an ninh nguồn nước; về công tác quản lý và bảo vệ, phát triển rừng; phương án bảo đảm nguồn nguồn nước, phát triển hệ thống thủy lợi, các hồ chứa nước…

Cuối cùng, Bộ trưởng nhấn mạnh tỉnh Đắk Lắk cần sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch với tinh thần nhanh về tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Bình luận