Đô thị xanh

Xây dựng đô thị Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng đô thị Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu

10:00, 14/09/2022

Cũng như nhiều đô thị ở vùng sông nước Cửu Long, TP Cần Thơ ngày càng chịu nhiều tác động cực đoan, bất lợi của tình trạng biến đổi khí hậu với mức độ, quy mô ngày càng tăng.

Để chủ động khắc phục những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH), những năm gần đây, thành phố đã chú trọng đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển đô thị theo hướng thích ứng với BĐKH.

Tăng nguồn lực đầu tư để phát triển bền vững

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo ứng phó với BÐKH TP Cần Thơ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó BÐKH giai đoạn 2015 - 2030; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BÐKH để tranh thủ nhiều nguồn lực tài chính triển khai các dự án chỉnh trang đô thị thích ứng với BÐKH.

Trong hoạt động giao thông vận tải, đến nay, ngoài 7 tuyến xe buýt nội thành đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, với tổng chiều dài mạng lưới tuyến hơn 254km được đưa vào sử dụng, thành phố đã đưa vào hoạt động 21 xe điện phục vụ du lịch góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Thành phố đã có kế hoạch đưa các khu, cụm công nghiệp ra ngoài khu dân cư; xây dựng các trung tâm thương mại dọc theo tuyến sông Hậu để dễ dàng nối với hệ thống giao thông liên vùng, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát triển đô thị Cần Thơ bền vững, xứng tầm là đô thị hạt nhân, đô thị sinh thái ở trung tâm vùng ĐBSCL.

Để chủ động ngăn chặn sạt lở bờ sông, thành phố tập trung nhiều nguồn lực thực hiện các dự án xây dựng kè hai bên sông Cần Thơ trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng; kè ven sông thuộc các quận Ô Môn, Bình Thủy; hoàn thiện hệ thống mạng lưới quan trắc tự động để nâng cao năng lực quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn, kiểm tra chất lượng môi trường nước, không khí, đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Từ năm 2022, thành phố tập trung xây dựng Quy hoạch thành phố Cần Thơ đến 2030, tầm nhìn đến 2050; lập quy chế quản lý kiến trúc, đồ án quy hoạch chi tiết bảo đảm chất lượng làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng, mời gọi đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị ứng phó với BĐKH, đô thị tăng trưởng xanh.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều: khu vực trung tâm thành phố, những năm gần đây được đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm thích ứng với BĐKH như bờ kè dọc sông Cần Thơ kết hợp với các âu thuyền, van ngăn triều cường; kè kiên cố dọc tuyến rạch Tham Tướng, rạch Cái Sơn - Hàng Bàng; tiến hành cải tạo, mở rộng không gian mặt nước hơn 19ha ở các hồ Búng Xáng, Xáng Thổi. Từ năm 2021 đến nay, cùng với việc chủ động cải thiện hệ thống thoát nước, nâng độ cao nhiều tuyến đường ở trung tâm quận như: Hòa Bình, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ,...

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ: từ năm 2021, thành phố đã tăng ngân sách đầu tư hỗ trợ khu vực nông thôn ứng phó với BĐKH thông qua việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi để chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích ứng với BĐKH, nâng cao chuỗi giá trị ngành nông nghiệp. Song song đó, bằng cách huy động từ ngân sách và các nguồn xã hội hóa, thành phố đã đầu tư nhiều hệ thống cấp nước sạch cho người dân nông thôn, chủ động nguồn nước ngọt sinh hoạt trong những tháng bị tác động của khô hạn,  xâm nhập mặn.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh trang, đô thị thích ứng với BĐKH, TP. Cần Thơ đã từng bước giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị hình thành và nâng cao ý thức chủ động thích ứng BÐKH, giảm thiểu thiệt hại trước tác động phức tạp của BÐKH và thiên tai, phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Đô thị sông nước chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Để đảm bảo phát triển đô thị Cần Thơ bền vững, xứng tầm là đô thị hạt nhân, đô thị sinh thái ở trung tâm vùng ĐBSCL, ngày 11.1.2022, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, triển khai thực hiện Ðề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố thích ứng với BĐKH. Đó là: nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp về chủ động ứng phó với BĐKH trong phát triển đô thị; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong công tác điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn thành phố; triển khai tốt việc tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH vào quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, cảnh báo rủi ro vào chương trình, kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn thành phố; thực hiện chương trình nâng cấp đô thị, rà soát bổ sung nội dung, giải pháp kiểm soát phát triển đô thị thích ứng với BĐKH.

Đồng thời, rà soát, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán trong ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố; hợp tác và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm ứng phó với BĐKH trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, nông thôn theo hướng bền vững; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

 

Nguồn: daibieunhandan.vn

Ý kiến của bạn