Hạ tầng

Xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Tây Nguyên

Xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Tây Nguyên

Nguyên Phương Nguyên Phương - 07:07, 06/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy hoạch tỉnh Lâm Đồng mới là định hướng, do đó cần phải rất mở, đón những sự thay đổi; phấn đấu xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 503/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc về tình hình thực hiện các công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo về công tác triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, cũng như tình hình thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm quốc gia và một số lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Một góc TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhìn trên cao. Ảnh: An Phước.

Quy hoạch mở, phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước

Phó Thủ tướng chỉ đạo, Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng mới là định hướng, quy hoạch phải rất mở, đón những sự thay đổi, như phù hợp với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch ngành quốc gia; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy hoạch cũng cần phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh gắn liền với tăng trưởng xanh, bền vững; chú trọng phát huy hiệu quả nội lực và tăng cường thu hút ngoại lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết nối liên thông đa mục tiêu và tăng cường liên kết vùng.

Đồng thời chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển du lịch; thay du lịch canh nông, canh lâm bằng du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, con người phát triển toàn diện.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững.

Bảo đảm tiến độ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào quý I/2024

Thông báo nêu Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022 và giao UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định (như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở;...) và chủ động triển khai thực hiện thống kê, tính toán khối lượng, phạm vi giải phóng mặt bằng, cũng như chuẩn bị đầu tư các khu tái định cư. Về cơ bản các dự án đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương thẩm định Thiết kế cơ sở của Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, hoàn thành trước ngày 25/11/2023.

Bộ KH&ĐT hoàn thành Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, hoàn thành trước ngày 15/12/2023, bảo đảm tiến độ khởi công vào quý I/2024.

Về kiến nghị bổ sung nguồn vốn Ngân sách Trung ương cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) với kinh phí 2.500 tỷ đồng, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT căn cứ Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và và Thông báo số 3122/TB-TTKQH ngày 21/11/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội, khẩn trương thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, chuẩn bị các điều kiện để khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo vốn.

Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Cảng hàng không Liên Khương. Ảnh: vneconomy

Cảng hàng không Liên Khương đã được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế, với quy mô cấp 4E, công suất 5 triệu hành khách/năm (giai đoạn 2021 - 2030) và 7 triệu hành khách/năm (định hướng đến năm 2050).

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết; phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện đầu tư nâng cấp trên cơ sở căn cứ nhu cầu và Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Liên Khương 

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến cao tốc này được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2030. UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động được nguồn lực, thống nhất với Bộ GTVT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận đầu tư sớm hơn theo đúng quy định tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đầu tư, khai thác có hiệu quả hạ tầng kinh tế, xã hội liên quan đến tuyến đường này, trong đó nghiên cứu áp dụng mô hình TOD.

Khôi phục, cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm

Tại Thông báo số 06/TB-VPCP ngày 11/1/2023 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu phương án khôi phục, cải tạo tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo phương thức PPP. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương phối hợp với Bộ GTVT để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn