Đô thị

Xây dựng thành phố Sầm Sơn là đô thị thông minh

Xây dựng thành phố Sầm Sơn là đô thị thông minh

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 21/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChương trình hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng TP Sầm Sơn thành đô thị thông minh, hiện đại với nhiều nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ban tặng của thành phố Sầm Sơn để xây dựng, phát triển Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại... góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ Quốc.

Theo đó, Chương tình hành động đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu nhằm tăng cường quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, xây dựng thành phố Sầm Sơn thành đô thị thông minh, hiện đại. Tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch phát triển 04 hành lang, gồm: (1) Hành lang cộng đồng; (2) Hành lang lễ hội; (3) Hành lang Sông Đơ; (4) Hành lang đại lộ Nam Sông Mã.

Xây dựng kế hoạch phát triển 08 phân khu đô thị, gồm: (1) Khu A - Khu đô thị dọc bờ biển từ Sông Mã đến núi Trường Lệ; (2) Khu B - khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn; (3) Khu C - Khu dịch vụ, du lịch sinh thái, tâm linh núi Trường Lệ; (4) Khu D - Theo bờ Nam Sông Mã; (5) Khu E - Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa ngành; (6) Khu F - Khu dân cư hiện trạng, dân cư đô thị mới; (7) Khu G - Trung tâm du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng; (8) Khu H - Khu trung tâm hành chính - chính trị mới của Thành phố, tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh. Trong đó, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các trung tâm động lực tăng trưởng; đặc biệt là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Xây dựng và phát huy tiện ích của hệ thống điều hành đô thị thông minh, gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác các dự án đô thị lớn, trọng điểm trên địa bàn như: Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn; Quảng trường biển và Trục cảnh quan lễ hội; Khu đô thị sinh thái biển Đông Á; Khu đô thị du lịch ven Sông Mã; Khu trung tâm hành chính mới; Khu đô thị, dịch vụ thương mại Văn Phú Invest...; đẩy mạnh thu hút đầu tư Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn.

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi giữa các khu đô thị, giữa thành phố Sầm Sơn với các vùng phụ cận, trọng tâm là hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối ngoại theo trục Đông Tây. Kêu gọi đầu tư các bến thuyền du lịch, các bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Đầu tư Trạm biến áp 110kv Sầm Sơn 2, nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống truyền tải các khu dân cư cũ; xây dựng hệ 9 thống cấp điện ngầm các khu đô thị mới, ngầm hóa hệ thống cấp điện các khu dân cư cũ.

Nghiên cứu đầu tư đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Mật Sơn thành phố Thanh Hóa cho khu Nam Sầm Sơn…

Ý kiến của bạn