Xây dựng thị trấn Năm Căn trở thành đô thị loại III

13:18 24/04/2023
Trên cơ sở các đồ án trình duyệt, huyện Nam Căn sẽ triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo tiền đề để hình thành, phát triển đô thị Năm Căn trở thành đô thị loại III.

UBND huyện Năm Căn vừa trình UBND tỉnh Cà Mau thông qua 4 đồ án quy hoạch đô thị thị trấn Năm Căn, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung KKT Năm Căn đến năm 2030.

Các đồ án được trình gồm, Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Năm Căn (phía Tây kênh xáng Cái Nai) có diện tích 322ha; Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Năm Căn (phía Đông kênh xáng Cái Nai) có diện tích 450 ha; Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Du lịch sinh thái và Dịch vụ du lịch KKT Năm Căn (trên 113 ha) và Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Năm Căn (phía Tây kênh Tắc Năm Căn) có diện tích 210 ha.

Trên cơ sở các đồ án trình duyệt, cơ quan chuyên môn sẽ thiết lập các đồ án quy hoạch chi tiết và triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị Năm Căn; tạo tiền đề để hình thành, phát triển đô thị Năm Căn trở thành đô thị loại III theo định hướng chiến lược phát triển, xứng tầm là một trong 3 đô thị động lực của tỉnh.

Trong đó, Đồ án Khu Du lịch sinh thái và Dịch vụ du lịch KKT Năm Căn được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý để mời gọi đầu tư và thực hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng; đưa khu vực này trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn, điểm kết nối với Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Theo các nhà chuyên môn, các khu đô thị tại thị trấn Năm Căn vừa được quy hoạch có nhiều thuận lợi để phát triển khi nằm cận với tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến sông lớn trên địa bàn, cũng như điều kiện tự nhiên với hiện trạng những khu rừng đước nhiều năm tuổi, các làng nghề truyền thống…

Đây là điều kiện thích hợp để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, trải nghiệm khám phá và thưởng thức đặc sản nổi tiếng của địa phương từ con tôm, con cua.

Bên cạnh đó, khu vực này còn gắn với KKT Năm Căn và cảng Năm Căn, tạo nền tảng vững chắc, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và hiện đại các khu đô thị Năm Căn.

Bình luận