Xây dựng thị xã Mỹ Hào đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại III

08:00 30/07/2023
Giai đoạn đến 2040, định hướng 2050, thị xã Mỹ Hào tập trung lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính trung tâm mới của thị xã; xây dựng các tuyến đường kết nối nội thị và với các khu vực lân cận.

UBND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Theo Quyết định số 1328, ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, quy mô diện tích lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của thị xã Mỹ Hào với 7.938,36 ha.

Quy hoạch thị xã trở thành đô thị thương mại - dịch vụ - công nghiệp có hệ thống hạ tầng đồng bộ, văn minh, phát triển bền vững, gắn với vùng công nghiệp và đô thị phía Bắc tỉnh Hưng Yên, vùng thủ đô Hà Nội; xây dựng thị xã đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại III, giai đoạn đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại II.

Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 309,9 nghìn người; đến năm 2050 khoảng 359,6 nghìn người.

Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030 chiếm 65%, đến năm 2040 chiếm 75% và đến năm 2050 chiếm 81,7%.

KCN Phố Nối A mở rộng thuộc địa bàn xã Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: internet

Không gian phát triển đô thị được phân thành 3 vùng là vùng đô thị tập trung gồm: Khu tập trung dân cư, hoạt động thương mại dịch vụ đô thị, các khu vực cộng đồng, hạ tầng xã hội tập trung của đô thị…; vùng công nghiệp, dịch vụ với định hướng phát triển chủ đạo là công nghiệp, dịch vụ, hạn chế phát triển đô thị mới, ưu tiên phát triển các khu xanh; vùng công nghiệp phát triển theo mô hình khu công nghiệp tập trung, hướng đến công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường; vùng sinh thái, đô thị phân tán mật độ thấp là khu phát triển chức năng dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao kết hợp với môi trường sinh thái.

Phân khu vực chức năng được chia làm 7 phân khu vực, dựa trên cấu trúc, phân vùng phát triển không gian đô thị, yếu tố địa hình, đặc điểm tự nhiên và cấu trúc hệ thống giao thông. Đặc biệt hệ thống giao thông được quy hoạch mở rộng, nâng cấp; đường đô thị được liên kết các cực phát triển của thị xã.

Đồ án cũng xác định các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng trước, gồm: Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; xây dựng đài hóa thân và công viên nghĩa trang tập trung; lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính trung tâm mới của thị xã; xây dựng các tuyến đường kết nối nội thị và với các khu vực lân cận.

Trước đó, góp ý vào Đồ án Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho rằng, các dự kiến về mục tiêu quy hoạch, phát triển thị xã Mỹ Hào theo tiêu chí đô thị loại III, đô thị loại II cần được rà soát để đảm bảo phù hợp định hướng tại các quy hoạch cấp trên.

Dự báo quy mô dân số toàn đô thị cần trên cơ sở phù hợp với định hướng quy hoạch chuyên ngành, từ đó tính toán đúng, đủ quy mô đất xây dựng, đất dân dụng đô thị, phù hợp với quỹ đất hiện trạng, mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Về định hướng phát triển không gian, thiết kế đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Hưng Yên bổ sung phạm vi, quy mô, định hướng phát triển chính các khu chức năng của đô thị (hoặc các phân khu đô thị); chú trọng các giải pháp nhằm quản lý các khu vực xây mới theo quy hoạch, có giải pháp cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực đô thị, nông thôn hiện hữu.

Bình luận